Octopus “Dünya Girişimciler Yatırım Forumu (WEIF) 2022” Katılımcısıydı!

Octopus “Dünya Girişimciler Yatırım Forumu (WEIF) 2022” Katılımcısıydı!

Haberiniz var mı? 💥

Octopus, “Dünya Girişimciler Yatırım Forumu (WEIF) 2022” katılımcısıydı!

📣WEIF, 28-31 Mart 2022 tarihlerinde Dubai Expo’da Yıllık Yatırım Toplantısı (AIM) 2022’nin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlendi. AIM, en büyük küresel yatırım forumudur ve dört ana sütuna dayanmaktadır: Startup’lar, KOBİ’ler, Gelecek Şehirler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar.

AIM’in teması, “Gelişen Bir Gelecek için Sürdürülebilir İnovasyona Yatırım” idi.

💡“Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Yaratmak” temasıyla WEIF 2022, küresel sorunlara yanıtları iyileştirmek için farklı kültürleri ve bölgeleri bir araya getirmeye odaklanıyor.

Forumda ayrıca, yaşadığımız yenilikçi çağda kadınların girişimciliğin yanı sıra tüm ekonomik düzeylerde güçlendirilmesinin önemine de vurgu yapıldı. “Girişimcilik ve yenilikçilik yoluyla kadınların tüm sektörlere aktif katılımını teşvik ediyoruz” açıklaması yapıldı.

🌐Sürdürülebilir kalkınma için önemli taktiklerden bahsedilirken, güçlü ekonomi politikaları, mevzuat ve programların geliştirilip uygulanmasının, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde kadınların güçlenmesinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğu da vurgulandı.

WEIF yıllardır genç girişimcileri iş lideri olma yolculuklarında destekliyor. Bu yıl organizasyon ve katılımcıların bu konuda önemli katkıları oldu.

Kendisini girişimcilik, yenilikçilik ve etkili yatırımlar konusunda lider bir bilgi merkezi olarak konumlandırmayı başaran WEIF için seçilen girişimlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz.