Digital Signage, İşi Masabaşı Olmayan Çalışanlara Nasıl Fayda Sağlar?

Şu ana kadar blog yazılarımızda Digital Signage’i esas olarak satış ve pazarlamadaki faydalarıyla ele almış olsak da kullanım alanının yalnızca satışları artırmakla sınırlı olmadığını anlamak önemlidir.

Masasız Çalışanlar Kimlerdir?

Küresel işgücünün %80’ini oluşturan masasız çalışanlar, masaya bağlı olmayan ve işleri geleneksel ofis ortamına dayanmayan çalışanlardır. Genellikle sağlık, perakende, imalat, inşaat, ulaşım, telekomünikasyon ve diğerleri gibi sektörlerde yer alırlar. İnşaat işçileri, garsonlar, perakende personeli, saha servis teknisyenleri masasız çalışanlara örnektir.

Digital Signage, ofis ortamlarında çalışmayan çalışanlar için etkili iletişim oluşturmada çok önemli olabilir. Gelelim ne tür zorluklarla karşılaşabileceklerine ve Digital Signage’ın bunlara nasıl çözüm getirdiğine.

1. Çevrimiçi İletişim Kaynaklarının Eksikliği

Bunun ana nedenlerinden biri, genel olarak masasız çalışanların iş yerinde bilgisayara veya internete erişiminin olmaması ve bu durumun elektronik iletişimleri almayı ve bunlara yanıt vermeyi zorlaştırmasıdır. Bu durum, özellikle güvenlik duyuruları veya gerçek zamanlı güncellemeler gibi zamana duyarlı bilgilere bağlı olan çalışma ortamları için bir dezavantajdır.

2. İşverenlerle Daha Az Doğrudan Temas

Çevrimiçi iletişim eksikliği, doğrudan temasın azalması nedeniyle işveren ile çalışanlar arasında iletişim eksikliğine de yol açabilir. Araştırmalar, kendini bağlı hissetmeyen çalışanların, daha bağlı meslektaşlarına göre %202’ye kadar daha az üretken olduklarını gösteriyor. Memnun olmayan çalışanların rollerinde kalma eğilimleri daha azdır ve bu da potansiyel olarak yüksek işten ayrılma oranlarına yol açar. Dijital ekranların kullanımı yoluyla çalışma ortamına katılımın artırılması, amirleri veya üstleri tarafından görüldüklerini ve duyulduklarını hissettikleri için çalışanların moraline fayda sağlar.

Digital Signage’ın Etkili Kullanımı ve Dilin Önemi

Bu çalışma alanlarına dijital ekranları tanıtmanın yanı sıra, avantajlarından faydalanabilmek için bu ekranlarda görüntülenecek mesajın içeriği de oldukça önemlidir.

Yoğun iş ortamında çalışanların hızlı ve kolay algılayabileceği, anlaşılır, tutarlı içerikler iletişim ve etkileşimi artıracak en önemli noktadır. Belirsiz veya sürekli değişen mesajlar kafa karışıklığına ve bilgi yorgunluğuna neden olabilir.

İletişim eksikliğinden kaynaklanan diğer bir sorun olan topluluk duygusu oluşturmak ve şirkete ait olma duygusunun eksikliğini telafi etmek amacıyla “biz” veya “bizler” gibi birleştirici dilin kullanılması da çalışanların moralinin artırılmasında oldukça etkilidir.

Digital Signage ayrıca bir çalışanın doğum gününü, iş yıldönümünü veya moralini yükselten bir başarıyı kutlamak gibi kişiselleştirmelere de olanak tanır.

Sonuç olarak, her çalışma alanına uygulanabilecek doğru Digital Signage teknolojisi ve stratejisiyle, masa başında olmayan çalışanların iletişimde günlük olarak yüzleşmek zorunda kaldıkları zorluklar büyük ölçüde iyileştirilebilir.