MADDE -1- SATICI BİLGİLERİ

         Unvanı : Octopus Teknoloji Dijital Çözümleri A.Ş. (“Satıcı”)
         Adres : Huzur Mah. Fatih Cad. No:67/16 Sarıyer/İSTANBUL
         Telefon : ……………………………
          E-posta : hello@octopus-wp-new.azurewebsites.net
          Mersis No : 0633095443900001
          Şikayet Hattı : hello@octopus-wp-new.azurewebsites.net

MADDE -2- KONU

          İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım tarihli, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca hazırlanmıştır. İşbu Form, Taraflar arasında yapılacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası olup bu kapsamında Tüketicinin (“Alıcı”) bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır.

MADDE -3- SATIŞA KONU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

          3.1.Satışa konu mal, hizmet ve ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

          #Ürün Bilgisi#:

          #Birim Tutar#

          #Vergiler dahil toplam tutar#

          #Adet#

          #Ödeme Koşulları #

MADDE -4- TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

          Madde (3.1.)’de belirtilen fiyatlar, ürünün satış fiyatıdır. İnternet sitesi üzerindeki fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE -5- HİZMETİN İFASI

          5.1.Satın alınan hizmet paketinden internet üzerinden ve Kullanıcı Hesabı ile giriş yaparak faydalanılmaktadır.

          5.2. ALICI, satın aldığı hizmet paketi ile ilgili olarak sırasıyla (i) bu Ön Bilgilendirme Formunu okuyarak onaylaması, (ii) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylaması, (iii) hizmet paketine ilişkin ödemenin Site’de yer alan ödeme yöntemlerinden herhangi biri üzerinden gerçekleştirmesi ile başka bir işleme gerek kalmaksızın satın alma işlemi tamamlanacaktır.

         5.3. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından hizmet işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde bulunan şartlarla ALICI’nın kullanımına açılacak ve aynı anda hizmetin ifasına başlanacaktır.

5.5. Elektronik ortamda sunulan bu hizmetin teknik ve yazılımsal güncellemeler, arızalar, internetin yavaşlaması, sitenin bakım ve güncellemeleri vb. nedenlerle kısa süreli olarak erişime kapatılabilecektir. Teknik ve yazılımsal gerekler nedeniyle gerçekleşebilecek bu durum, kullanım süresinin azaldığı anlamına gelmez ve Alıcı lehine iade hakkı doğurmaz.

MADDE -6- CAYMA HAKKI

        Sunulan hizmet (i) bu Ön Bilgilendirme Formunu okuyarak onaylaması, (ii) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylaması, (iii) hizmet bedelinin ödenmesi neticesinde satışın tamamlanması ile ALICI’ya elektronik ortamda anında sunulmaktadır. Bu nedenle, ALICI’nın hizmet paketine elektronik ortamda satın alma işlemini yaptıktan sonra anında ve doğrudan erişim hakkı tanınarak hizmet sunulmaya başladığından Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15./1(ğ) maddesi uyarınca ALICI’nın işbu Sözleşme’den cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE -7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. Alıcı, işbu Form’da satışa konu hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatı ile ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2. Alıcı; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.3. Satıcı, hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile sunulmasından sorumludur.

7.4. Satıcı, hizmetin ifa edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade eder.

7.5. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmeti ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE -8- YETKİLİ MAHKEME

Taraflar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE -9- DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.