Octopus, “Dünya Girişimciler Yatırım Forumu (WEIF) 2022’ de!” 

Duydun mu?💥 

Octopus “Dünya Girişimciler Yatırım Forumu (WEIF) 2022!” 

📣WEIF, 28-31 Mart 2022 tarihlerinde Dubai Expo’da düzenlenen Yıllık Yatırım Toplantısı (AIM) 2022’nin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlendi. AIM en büyük küresel yatırım forumudur ve Startup’lar, KOBİ’ler, Geleceğin Şehirleri ve FDI olmak üzere dört ana sütuna dayanmaktadır. 

AIM’in teması “Gelişen Bir Gelecek için Sürdürülebilir İnovasyona Yatırım” idi. 

💡”Akılları Birleştirmek, Geleceği Yaratmak” temasıyla WEIF 2022, küresel sorunlara verilen yanıtları iyileştirmek için farklı kültürleri ve bölgeleri bir araya getirmeye odaklanıyor. 

Forum ayrıca, içinde yaşadığımız bu yenilikçi çağda girişimciliğin yanı sıra tüm ekonomik düzeylerde kadınları güçlendirmenin önemini vurguladı. 

“Kadınların girişimcilik ve yenilikçilik yoluyla tüm sektörlere aktif katılımını teşvik ediyoruz.” 

🌐Sürdürülebilir kalkınma için önemli taktiklerden bahsederken, güçlü ekonomik politikalar, mevzuat ve programlar geliştirip uygulamanın ve kadının ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde güçlenmesini sağlamanın ne kadar önemli olduğu da vurgulandı. 

WEIF, genç girişimcileri iş lideri olma yolculuklarında yıllardır desteklemektedir. Bu yıl organizasyon ve katılımcılar bu konuda önemli katkılar sağladı. 

Kendisini girişimcilik, yenilikçilik ve etkili yatırımlar konusunda lider bir bilgi merkezi olarak konumlandırmayı başaran WEIF’e seçilen girişimlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz.